Politici de Confidențialitate


1) Prevederi generale

1.1 - SC BEAUTY CONNECTION SRL, persoana juridica infiintata in conditiile legii din Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.  J1/754/2016, Cod unic de înregistrare 36456017, (denumit în continuare "MOOIIO Lash") vă respectă preocupările cu privire la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

1.2 - Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. În consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor cu caracter personal și protecției acestora. Ca parte a acestor Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal ("Principii"), dorim să vă informăm cu privire la datele personale pe care le colectăm despre dumneavoastră și la modul în care continuăm să le utilizăm.

1.3 - Această politică acoperă colectarea, prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

2) Prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1 - Prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date este reglementata de Legea nr. 677/2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

2.2 - MOOIIO Lash are obligația de a gestiona datele personale colectate de la Client în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

3) Scopul prelucrării datelor

3.1 - Datele personale introduse de Client sunt necesare in vederea inregistrarii pe site-ul www.mooiiolash.com in conformitate cu capitolul 4, sectiunea 2 din GDPR.

3.2 - Datele personale sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de cumpărare. Contractul nu poate fi încheiat fără datele personale.

3.3 - Pentru onorarea comenzii electronice create de client, se includ:

 • Incheierea contractului
 • Preluarea comenzilor de la clienți
 • Client livrare si facturare
 • Rezolvarea anulărilor sau reclamațiilor privind produsele achiziționate
 • Informarea clienților despre starea contului lor pe site-ul nostru
 • Trimiterea de notificări și newslettere, cu acordul clienților
 • Informarea clienților despre activitățile de marketing;
 • Promovarea comercială, de produse și servicii, marketing, publicitate, cercetare de piață;
 • Statistici, urmărirea și monitorizarea vânzărilor și comportamentul consumatorilor.

3.4 - Procesarea comenzilor de produse sau servicii, comandate fie prin intermediul site-ului nostru web, fie prin intermediul aplicatiei mobile, fie prin intermediul liniei de asistenta telefonica pentru clienti. Aici, motivul legal este că datele sunt indispensabile pentru executarea contractului de cumpărare sau a contractului de colaborare, iar unele informații sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, documentele contabile). 

3.5 - Notificare despre disponibilitatea produsului. Dacă solicitați să monitorizați disponibilitatea unui articol, vă procesăm datele personale pe baza consimțământului dumneavoastră. 

3.6 - Serviciu clienți. Pentru a oferi serviciul clienți și a elimina orice probleme în executarea contractului de vânzare, prelucrăm datele personale în baza necesității respectării acestor contracte.

3.7 - Comunicare. Folosim datele colectate în scopul de a comunica cu dumneavoastră într-o manieră personalizată. De exemplu, vă putem contacta prin telefon, e-mail sau alte mijloace pentru a vă reaminti că aveți produse în coșul de cumpărături online, pentru a vă ajuta să finalizați comanda, pentru a vă informa despre starea actuală a comenzii, despre comandă sau reclamație, pentru a obține informații suplimentare, dacă există, sau pentru a vă anunța că trebuie să luați măsuri pentru a vă menține contul activ.

3.8 - Îmbunătățirea serviciilor. Folosim datele pentru a ne îmbunătăți în mod continuu serviciile și sistemele, inclusiv adăugând noi funcții și luând decizii informate, utilizând analize totale și business intelligence, toate bazate pe interesul nostru legitim în libertatea și nevoia afacerii. sa imbunatateasca serviciile prestate, in vederea mentinerii competitivitatii. Pentru a asigura protecția corespunzătoare a drepturilor și intereselor dumneavoastră, vom folosi date personale anonimizate pentru a îmbunătăți serviciile.

3.9 - Protecție, securitate și soluționare a litigiilor. De asemenea, putem prelucra date dintr-un interes legitim, care este de a asigura protecția și securitatea sistemelor și clienților noștri, pentru a preveni și detecta frauda, pentru a rezolva disputele și pentru a implementa acordurile noastre, pe baza interesului legitim.

3.10 - Înregistrări ale camerei. Ei plasează camere în magazine și în alte spații pentru a-și proteja interesele legitime. Zonele în care sunt amplasate camerele sunt întotdeauna marcate cu un avertisment.

4) Destinatarii si procesatorii de date cu caracter personal

4.1 - Informațiile dumneavoastră personale vor fi transmise terților sau mediate în alt mod, numai dacă este necesar pentru îndeplinirea contractului de vânzare, pe baza unui interes legitim sau dacă v-ați dat acordul prealabil.

 • a) filiale si societati de prelucrare, pentru executarea contractului de vanzare sau a contractului, in vederea executarii proceselor si practicilor interne.
 • b) companii de carduri de credit, furnizori de servicii de plată pentru procesarea plăților și bănci, pe baza comenzii dumneavoastră, în vederea executării contractului de vânzare.
 • c) companii de transport, în scopul livrării produselor sau serviciilor comandate de dumneavoastră și soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului
 • d) partenerii noștri în programele de loialitate pe care le alegeți
 • e) alți furnizori de servicii, terți implicați în prelucrarea datelor
 • f) terți, de exemplu procurori și instanțe, în scopul recuperării sau încheierii oricărui contract cu dvs.
 • g) autorități publice (de exemplu poliție)
 • h) terți care efectuează sondaje clienți

4.2 - In cazul in care un tert foloseste datele in contextul interesului sau legitim, administratorul nu isi asuma aceasta responsabilitate. Acest proces este guvernat de principiile prelucrării datelor cu caracter personal ale companiilor și ale persoanelor relevante.

5) Securitatea datelor cu caracter personal

5.1 - Datele dumneavoastră sunt transmise în formă criptată. Vom folosi sistemul de criptare Secure Socket Layer (SSL). Ne securizăm site-ul web și alte sisteme prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și distrugerii datelor dumneavoastră, împotriva accesului, modificării sau difuzării de către persoane neautorizate.

5.2 - Solicităm procesatorilor de date cu care colaborăm să dovedească concordanța sistemelor lor cu regulamentul General Data Protection Regulation (GDPR).

5.3 - Accesul la contul dumneavoastră de client este posibil numai după introducerea parolei dumneavoastră personale. În acest context, dorim să vă avertizăm că este absolut necesar să nu dezvăluiți datele dvs. de acces către terți și, după autentificarea în contul dvs. de client, să închideți întotdeauna fereastra browserului, mai ales dacă partajați computerul cu alți utilizatori. MOOIIO Lash nu își asumă nicio responsabilitate pentru abuzul de parole utilizate, cu excepția cazului în care situația a fost cauzată direct de utilizator.

5.4 - În ceea ce privește exercitarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal, clientul poate contacta SC BEAUTY CONNECTION SRL pentru mai multe informații în caz de îndoială.

6) Durata stocării datelor cu caracter personal

6.1 - SC BEAUCY CONNECTION SRL va stoca datele personale pe perioada necesara indeplinirii drepturilor si obligatiilor ce decurg din relatia contractuala dintre MOOIIO Lash si Client si pe durata de 3 ani de la incheierea relatiei contractuale;

6.2 - Prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal pentru o perioadă absolut necesară pentru a ne asigura toate drepturile și obligațiile care decurg din contractul de vânzare, respectiv pe durata comenzii și perioada de garanție timp de 1 an după încheierea perioadei de garanție, în vederea soluționării eventualele litigii in timp ce SC BEAUTY CONNECTION SRL, in calitate de administrator, este obligata sa pastreze informatiile in conformitate cu reglementarile legale generale. Documentele contabile, de exemplu facturile emise de SC BEAUTY CONNECTION SRL, se arhiveaza conform legii, pe o perioada de 10 ani de la emiterea lor.

6.3 - Acordul de Notificare a Disponibilității Bunurilor va rămâne în vigoare pe durata disponibilității informațiilor transmise, dar nu mai mult de 1 an sau până la revocarea acestuia.

6.4 - Acordul de oferta de marketing este valabil 4 ani sau pana la revocare

6.5. Înregistrările camerelor din magazinele MOOIIO Lash și din imediata apropiere a clădirilor companiei sunt procesate pe o perioadă de 90 de zile de la data înregistrării CCTV.

6.6 - În alte cazuri, timpul de prelucrare este în scopul prelucrării sau este dictat de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

7) Drepturile persoanelor vizate (client)

7.1 - În conformitate cu Legea nr. 677/2001, Clientul are dreptul la:

 • Dreptul de acces la datele personale
 • Dreptul de a interveni asupra datelor cu caracter personal
 • Dreptul de opoziție asupra datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul suspiciunii de încălcare a Regulamentului

7.2 - Dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita informații gratuite despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

7.3 - În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal nu respectă protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și contravine reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, puteți cere explicații, solicita înlăturarea situației și, în special, puteți solicita corectarea, completarea, ștergerea sau blocarea datelor cu caracter personal.

7.4 - Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați info@mooiiolash.com. De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7.5 - Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta va fi șters sau anonimizat; cu toate acestea, aceste masuri nu afecteaza datele personale necesare SC BEAUTY CONNECTION SRL pentru a-si putea indeplini obligatiile legale (ex. executarea comenzilor deja luate) sau pentru a-si proteja interesele legitime. Ștergerea datelor cu caracter personal are loc și atunci când nu este necesară în scopul propus sau dacă stocarea datelor dumneavoastră este inadmisibilă, din alte motive prevăzute de lege.

8) Dispoziții finale

8.1 - Site-ul MOOIIO Lash este găzduit de serverele unei terțe companii. Pentru a accesa și utiliza anumite secțiuni ale site-ului, poate fi necesară crearea unui cont personal.

8.2 - Completarea formularelor de către Client cu date personale presupune acceptarea expresă și necondiționată a Clientului ca datele sale personale să fie colectate, utilizate și prelucrate în sistemul de date/baze de date păstrat de SC BEAUTY CONNECTION SRL sau de către persoanele împuternicite SC BEAUTY CONNECTION SRL. Mai mult, Clientul este de acord ca aceste date personale să fie transferate/comunicate altor companii din țară sau din străinătate.

8.3 - Datele cu caracter personal pot fi transmise autorităților abilitate să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități abilitate să efectueze orice verificări justificate conform legii, dacă acest lucru este necesar în conformitate cu legislația în vigoare.

8.2 - Prin prezenta ne asumăm întreaga responsabilitate pentru orice și toate activitățile efectuate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe site și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. Dacă securitatea contului dvs. este compromisă, vă rugăm să ne comunicați imediat informațiile dvs. de contact.

8.3 - SC BEAUTY CONNECTION SRL nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu cauzat dumneavoastră sau terților de orice fel prin utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră.

8.4 - Prin plasarea unei comenzi electronice pe site-ul www.mooiiolash.com, clientul confirma sa fie informat despre toate conditiile de protectie a datelor cu caracter personal si le accepta in intreaga masura.

8.5 - Clientul acceptă aceste reguli bifând caseta de selectare din formularul de cumpărare a comenzii.

8.6 - SC BEAUTY CONNECTION SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile cauzate de neglijența utilizatorului în ceea ce privește securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

8.7 - Contractul nu va fi considerat încheiat, în cazul în care Clientul refuză introducerea datelor personale. Astfel, MOOIIO Lash nu va fi obligat să livreze comanda.

8.8 - SC BEAUTY CONNECTION SRL poate actualiza prezentele Reguli în orice moment.

8.9 - SC BEAUTY CONNECTION SRL nu este responsabila pentru nicio dauna cauzata dumneavoastra sau tertilor de orice fel prin utilizarea neautorizata a contului dumneavoastra.

8.10 - Este responsabilitatea clientului să fie actualizat în orice moment cu Politica noastră.